X-RIDE CHALLENGE 2021

Provozní řád bike areálu Lešná

Provozní řád Bike areálu Lešná:

1. Používej chrániče těla a ochranné přilby.

2. Na trati užívej vhodná kola s odpovídajícím technickým stavem pro jízdu v terénu.

3. Dbej na přírodu a životní prostředí v areálu. Nezanechávej po sobě nepořádek.

4. K parkování vozidel užívej k tomu určená místa.

5. Pokud je prostor před areálem a prostor v místě startu trati označen červeným praporem, platí velmi přísný zákaz vstupu do Bike Areálu z důvodu probíhajících střeleb!!!

6. Před vstupem na samotnou trať se nejdřív přesvědč, zda-li na trati už někdo nejezdí, ať nedojde ke kolizi.

7. Při výstupu užívej bočních stezek, mimo hlavní trať. Nepřekážej bikerům, kteří již užívají hlavní trať. Ber je v potaz a neohrožuj je neuváženým pohybem po hlavní trati.

8. Návštěva Bike Areálu v Lešné je na vlastní nebezpečí.

9. Doporučujeme, abys netrénoval sám, nebo v případě úrazu měl aspoň k dispozici prostředky k přivolání první pomoci.

10. Dodržuj kodex terénního cyklisty dle ČeMBA o.s.

Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA o.s.

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

1. Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

2. Nezanechávej stopy
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky - co sis do lesa přivezl, také odvez.

3. Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

4. Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

6. Jednej s rozmyslem
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

7. Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo
Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

Naši sponzoři


Copyright by X-RIDE CHALLENGE 2021

Kde nás najdete?
Loc: 49°31'5.196"N
17°56'15.984"E

Termín závodu
1. 9. 2023